Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Λογιστικό Γραφείο Κυριάκου Σασσάνη

Το λογιστικό μας γραφείο, παρακολουθώντας τις οικονομικές και φορολογικές εξελίξεις, λειτουργεί από το 1989, στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό, κατόχους άδειας λογιστή – φοροτέχνη στο σύνολο του χορηγημένη από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Με έδρα την Χαλκίδα, υποστηρίζει επιστημονικά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά και διοικητικά, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εύβοια και στην Βοιωτία. Παρέχει υψηλού επιπέδου ποιοτικές υπηρεσίες και δίνει λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν είτε φορολογούμενους πολίτες ή μία μικρή ατομική επιχείρηση ακόμη και μία ανώνυμη εταιρεία.